Metodologija

U radu koristimo elemente više ili manje formalnih metodologija kao što je na primer Agile metodologija.

To ukratko znači sledeće:

  • gde god je to moguće programski kod razvijamo tako što pre svega određujemo testove ispravnosti a onda pišemo kod koji te testove mora uspešno proći. Ovo se zove „testovima vođen razvoj“.
  • čak i u kasnijim fazama razvoja prihvatamo mogućnost da se korisnik predomišlja. Naravno da obim predomišljanja u vezi zahteva može uticati na rokove. Ali kako nam je zadovoljstvo krajnjeg korisnika prioritet, spremni smo na dogovaranje.
  • redovno u toku razvoja isporučujemo upotrebljive verzije softvera kako bi naručilac bio upoznat sa procesom.
  • posvećeni primenom stabilnih naprednih tehnologija kao i dobrom grafičkom dizajnu