Ekstenzije postojećih sistema

Značajan broj klijenata nam se javlja sa potrebom da na neki način prošire funkcionalnost sistema koji dugo koriste, pa su se na njega navikli, ili je sistem ogroman i preskup da bi ga menjali, a postoji potreba da se proširi novim funkcionalnostima koja postojeći vendor ne može da ponudi ili mi takva rešenja možemo razviti sa cenom koja za klijenta predstavlja značajnu uštedu.

Tada vršimo analizu mogućnosti i pronalazimo način kako da u postojeći sistem unesemo novu funkcionalnost. Uglavnom se radi o poluzatvorenim sistemima tako da ovo ponekada predstavlja značajan trud.

Ilustracija prikazuje jednu takvu integraciju sa ERP sistemom TruckMate koji je zastupljen u transportnim kompanijama u Severnoj Americi.

Najčešći scenariji u Evropi su oni u kojima se radi integracija poslovnih procesa sa SAP ERPom, koji je kod velikih kompanija vrlo zastupljen.