SCOUT

Projekat: Portal za uvid u taktička dešavanja u fudbalskoj igri
Tehnologija: HTML5
Opis: Front end za web pregled rezultata analize izrađene korišćenjem specijalizovane desktop aplikacije.

 

Ova web aplikacija predstavlja samo segment sistema softvera koji koriste timovi analitičara u sistematizovanom radu na analizi fudbalske igre.

Glavni alat je desktop aplikacija koja ovde nije prikazana a koja omogućava veliku efikasnost i vrlo brz unos podataka.

Kada su podaci uneti, rezultati rada se kroz web aplikaciju SPAN daju na uvid zainteresovanim stranama.