Timski rad

Ukoliko imate tim, dovoljno veliki tim osoba angažovanih oko jednog posla, može vam koristiti aplikacija kojom ćete voditi računa o svim relevantnim podacima koji se odnose na članove tima.