Specijalizovan sistem za upravljanje dokumentima (Propisi.net)

Specijalizovan sistem softvera koji sa namenom (sa tačke gledišta krajnjeg korisnika) praćenju desetina hiljada međusobno povezanih dokumenata, koji se konstantno ažuriraju, složene strukture kakva je karakteristična za pravne informacione sisteme.

Klijent: Ing-Pro d.o.o.
http:\\pn2.propisi.net

Mogućnost pristupa podacima putem web interfejsa:

Ili korišćenjem desktop aplikacije: