Advanced CMS – post

Ovde se radi o jednom specijalizovanom softverskom sistemu koji služi da se prate desetine hiljada međusobno povezanih dokumenata složene strukture kakva je karakteristična za pravne informacione sisteme.